Arbeidsrecht advocaat nodig?

ontslag-advies-arbeidsrechtsU bent werkgever en uw wenst uw werknemer te ontslaan: kan dat zomaar? U bent werknemer en uw werkgever betaalde tot op heden nog steeds uw loon niet uit, wat nu? Het zijn beiden voorbeelden van zaken waarvoor u bij uw arbeidsrecht advocaat terecht kan. Als werknemer of werkgever kan het nu eenmaal gebeuren dat u voor een juridisch delicaat probleem komt te staan. Bovenstaande problemen zijn uiteraard niet limitatief en u kan steeds bij een advocaat terecht die u met raad en daad zal bijstaan.

Kan ik mijn werknemer zomaar ontslaan?

Om kort te antwoorden: nee. U kan uw werknemer niet zomaar ontslaan. Het ontslagrecht onderging in 2015 enkele belangrijke wijzigingen. U kunt natuurlijk samen met uw werknemer, met wederzijdse toestemming, de arbeidsovereenkomst schriftelijk beëindigen. In het andere geval moet u echter wel een geldige reden hebben om uw werknemer te ontslaan. Bovendien zal het UWV of de kantonrechter toetsen of u wel de geldige regels en procedures hebt toegepast. U laat u dus best steeds bijstaan door een juridisch specialist, zeker om het risico van een kennelijk onredelijk ontslag en bijhorende schadevergoeding te beperken.

Wanneer moet ik mijn werkgever een vaste overeenkomst bieden?

Het is mogelijk dat een tijdelijk contract moet worden omgezet tot een vast contract. De algemene regel is dat u maximaal drie tijdelijke contracten mag aanbieden, met een maximum van 2 jaar. Er zijn echter afwijkingen mogelijk voor bepaalde categorieën werknemers of door bepaalde cao-bepalingen. Bij twijfel contacteert u best een juridisch specialist ter zake.

Wat kan ik doen als mijn werkgever mijn loon niet stort?

Loon en arbeid zijn de twee constitutieve bestanddelen van een arbeidsovereenkomst. Uw werkgever kan u dus niet zomaar loon achterhouden. Neem steeds zo snel mogelijk contact op met uw advocaat, zodat hij uw werkgever zo snel mogelijk in gebreke kan stellen. Indien nodig zal uw advocaat een loonvordering instellen bij de kantonrechter.

Kan ik als werkgever aansprakelijk gesteld worden letselschade van mijn werknemer?

Indien uw werknemer het slachtoffer werd van een ongeval door of tijdens het werk, spreken we van een bedrijfsongeval. Als werkgever hebt u de plicht om uw werknemer een veilige werkplaats aan te bieden. Indien er toch een ongeval kon plaatsvinden, hebt u eigenlijk tekortgeschoten in die plicht: op u rust de werkgeversaansprakelijkheid bij letselschade.

Waarom kiezen voor Ontslagspecialist?

Bij ons werken advocaten en juristen die al meer dan twintig jaar gespecialiseerd zijn in arbeidsrecht. Wij zijn bovendien heel goed op de hoogte over de wet Werk en zekerheid (2015). Zowel als werkgever als werknemer kan u bij ons terecht voor juridisch advies of verdere ondersteuning.

Lees verder op onze website.

Contacteer ons via 0900 -123 73 24 of mail ons via [email protected] en krijg een kosteloos eerste advies.

Meerwerk In De Bouw, Let Op De Kleine Lettertjes!

Er is een enorm aantal documenten nodig voor het plannen en beschrijven van een bouwproject. Daarbij gaat het niet alleen om tekeningen en het bestek van de architect maar ook om contracten. En het zijn de documenten die bepalen wat er wel en wat er niet gebouwd, aangesloten of gemaakt wordt.

Maar wat gebeurt er met de eigen inbreng die u in uw woning wilt hebben. De aansluitingen voor de elektrische installatie zijn een goed voorbeeld voor het zogenaamde meerwerk bouw.

Wat is meerwerk precies.

Dat zijn alle werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden die niet staan omschreven in het bestek of staan aangegeven op de tekeningen. Hier komt het belang van al die documenten naar voren. Het is vooral belangrijk er voor te zorgen dat de tekeningen, het bestek en de overeenkomsten zo veel mogelijk dekkend zijn. Dat is ook al belangrijk omdat de aannemer die stukken zal gebruiken om zijn prijzen te bepalen.

De aannemer zal proberen bij zijn prijsbepaling rekening te houden met het meerwerk, maar op een gegeven moment zal er een begroting gemaakt moeten worden. Bij het inkopen van extra installatie onderdelen zijn andere partijen betrokken. De groothandelaar in elektra kan een andere prijs berekenen dan de aannemer wenst te betalen. Het meerwerk is voor de aannemer een goede manier om zijn marge een beetje groter te maken.

Documenten lijken lastig, maar dat zijn ze niet.

Een goed gedocumenteerd bouwproject, dat betekend weinig meerwerk. Als u dus al in de ontwerpfase afspraken kunt maken over welke onderdelen gebruikt gaan worden betekend dat winst voor u als bouwheer.

De aannemer kan proberen van het meerwerk een winst post te maken door de prijzen op te drijven. Het gaat immers om werk dat gedaan moet worden, met onderdelen en materialen die u nodig hebt. Natuurlijk is klantenbinding voor een goede aannemer ook belangrijk, dus zal die geen misbruik willen maken van de situatie.

Maak altijd duidelijke, goede afspraken, op papier.

Maak dus ook voor het meerwerk goede afspraken. Dat wil zeggen afspraken op papier met vooraf bepaalde kosten. Dat betekend dat de aannemer minder winst zal maken op het meerwerk. Maak die afspraken via een advocaat, dan weet u zeker dat er geen extravagante winsten gemaakt worden over de rug van de bouwheer, het huis moet immers af.

Een advocaat die gespecialiseerd is in bouwprojecten brengt een stuk ervaring mee die u hard nodig hebt. Het gaat daarbij niet om het afhandelen van conflicten voor de rechtbank, het gaat om het voorkomen van conflicten. Ook voor het opmaken van snelle overeenkomsten over meerwerk en andere kleine extra klusjes is het beter een goede advocaat bij de hand te hebben.

Verhalen van Verborgen Gebreken bij de Verkoper van het Huis

De verborgen gebreken aan een koophuis

Verborgen gebreken aan een koophuis zijn niet altijd te verhalen bij de verkoper van het huis. Het is wel zo dat gebreken aan een huis altijd onverwacht komen. Je ziet zo iets nooit vooraf aankomen want dan zou het gemakkelijk zijn. Het kan zijn dat er een gebrek aan het licht komt wanneer huis is gekocht en dus heeft verkocht. Als koper heb je de plicht het vooraf goed te onderzoeken en als verkoper een mededelingsplicht. De mededelingsplicht als verkoper houdt in dat je verplicht bent om alle gebreken die u weet aan de koper mee te delen.

Mededelingsplicht

Wanneer je een huis verkoopt dan zal de koper het huis kopen waarin het huis zich op dat moment bevindt. Dat wil zeggen met alle zichtbare en onzichtbare gebreken.

Onderzoek plicht bij koop

Als koper heb je als je een huis koopt een onderzoek plicht. Je moet voordat je het huis koopt er voor zorgen dat je huis zo goed mogelijk kent. Wanneer je na de koop een gebrek ontdekt, die je vooraf ook had kunnen weten, dan kun je dat in de regel niet laten betalen door de verkoper van het huis. Het komt dan in principe voor je eigen rekening. In enkele gevallen zal de verkoper aansprakelijk gesteld kunnen worden.

Ernstig gebrek koopwoning

Wanneer een normaal gebruik van een huis moeilijk is dan kan men vaak de verkoper aansprakelijk stellen. Een dergelijk geval kan een rotte dakconstructie zijn. De verkoper is dan altijd aansprakelijk. Het maakt dan niet uit of de verkoper het wist dat het dak rot was. Het gebrek moet natuurlijk wel al voor de overdracht van het huis hebben bestaan.

Minder ernstig gebrek koophuis

Wanneer er een minder ernstig gebrek bekend wordt, nadat de verkoop heeft plaatsgevonden, dan zijn de kosten moeilijk te verhalen op de verkoper. Men zal bij een dergelijk geval zelf de onkosten moeten betalen. Je hebt in enkele gevallen kans deze onkosten door de verkoper te laten betalen als je kan aantonen dat de verkoper zijn mededelingsplicht heeft verzuimd. Dat is echter altijd moeilijk te bewijzen.

Wanneer er gebreken ontstaan die ontstaan, omdat de woning al ouder is, dan moeten de onkosten betaald worden door de inwoner van de woning. Verkopers, die een beetje slim zijn, nemen daarom bij de verkoop van een huis een ouderdomsclausule op in het contract. Daarbij kunnen ze dan niet meer aansprakelijk gesteld worden als het gebrek ontstaat door de leeftijd van de woning.

Onderzoek van de woning bij aankoop

Wanneer je een huis koopt is het belangrijk dat je een aantal zaken goed uitzoekt zoals onder andere de staat van de woning.
Het onderzoeken van de staat van de woning is heel belangrijk. Kijk hierbij vooral (indien mogelijk) naar mogelijk lekkages en de staat van onder andere het houtwerk en van de kozijnen. Indien u niet helemaal gerust bent in de staat van het huis kunt u, in overleg met de verkoper, een bouwtechnische keuring laten uitvoeren. Daarnaast zijn er nog een aantal zaken waarop u een goed antwoord moet hebben voordat u de handtekening plaatst voor de koop.Zijn er kwalitatieve verplichtingen, erfdienstbaarheden, verkoop regulerende bepalingen, kettingbeding enzovoort. Ga al deze punten en nog meerdere goed na voor u tot de koop overgaat. Bezoek onze website voor meer informatie.