Freelance contract voorbeeld

Een freelance contract is officieel gezien geen arbeidsovereenkomst. De werkgever hoeft met deze overeenkomst geen sociale lasten te betalen en u heeft geen recht op doorbetaling bij ziekte of vakantie. Met een freelance contract verhuurt u uzelf eigenlijk aan een bedrijf als zzp’er. Vooral in de zakelijke dienstverlening, ICT en bouw komen deze contracten veel voor. Juridisch gezien wordt zo’n freelance contract eigenlijk een overeenkomst van opdracht genoemd. Als u een samenwerking met een ander bedrijf aangaat als zzp’er dan wordt er vaak naar een freelance contract gevraagd. Het kan handig zijn om gebruik te maken van een freelance contract voorbeeld. U weet dan zeker dat uw contract voldoet aan alle juridische eisen en wetten.

Freelance contract voorbeeld met eisen.

Vaak wordt de vraag gesteld wat er nu eigenlijk in een freelance contract moet staan? Als eerste moet er in het contract staan dat het gaat om een nadrukkelijke samenwerking en geen arbeidsovereenkomst. Dit staat ook letterlijk in een freelance contract voorbeeld opgeschreven. Daarnaast staan er vaak voorwaarden van de samenwerking. Bijvoorbeeld welke werkzaamheden er worden uitgevoerd door de zzp’er. Daarnaast staat er vaak een geheimhoudingsclausule in en een verbod om klanten mee te nemen naar uw eigen bedrijf. In het contract wordt ook gevraagd om een VAR verklaring die u verplicht nodig heeft om aan het freelance contract te voldoen.

Aansprakelijkheid en de vrijwaring bij freelance contract voorbeeld.

Eén van de belangrijkste onderdelen bij een freelance contract is de aansprakelijkheid en vrijwaring. Eventuele loonheffingen zijn hierin voor het eigen risico van de freelancer. De werkgever is zo niet verantwoordelijk voor het betalen van de loonheffingen. Daarnaast is een freelancer altijd aansprakelijk voor de werkzaamheden die hij uitgevoerd heeft. Voor een freelancer kan het slim zijn om deze risico’s af te dekken met een aansprakelijkheidsdekking.

Een verkapt dienstverband.

Ondanks dat u gebruik maakt van een freelance contract voorbeeld kan er soms een discussie ontstaan of u te maken heeft met een verkapt dienstverband. Vooral als in de praktijk blijkt dat de samenwerking overeenkomst met een dienstverband. Bijvoorbeeld als u slechts één klant heeft waar u 40 uur per week voor werkt. Een rechter moet dan beslissen of u te maken heeft met een freelance contract of een dienstverband. Als de rechter tot de conclusie komt dat er een verkapt dienstverband heeft dan kan dit grote gevolgen hebben. U moet als freelancer vaak meer belasting betalen en de werkgever moet uw sociale lasten betalen. Daarbij heeft u recht op vakantiegeld, vakantiedagen en doorbetaling bij ziekte of verlof. Dit is de reden dat een freelance contract juridisch zo goed mogelijk moet worden opgesteld.