Meerwerk In De Bouw, Let Op De Kleine Lettertjes!

Er is een enorm aantal documenten nodig voor het plannen en beschrijven van een bouwproject. Daarbij gaat het niet alleen om tekeningen en het bestek van de architect maar ook om contracten. En het zijn de documenten die bepalen wat er wel en wat er niet gebouwd, aangesloten of gemaakt wordt.

Maar wat gebeurt er met de eigen inbreng die u in uw woning wilt hebben. De aansluitingen voor de elektrische installatie zijn een goed voorbeeld voor het zogenaamde meerwerk bouw.

Wat is meerwerk precies.

Dat zijn alle werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden die niet staan omschreven in het bestek of staan aangegeven op de tekeningen. Hier komt het belang van al die documenten naar voren. Het is vooral belangrijk er voor te zorgen dat de tekeningen, het bestek en de overeenkomsten zo veel mogelijk dekkend zijn. Dat is ook al belangrijk omdat de aannemer die stukken zal gebruiken om zijn prijzen te bepalen.

De aannemer zal proberen bij zijn prijsbepaling rekening te houden met het meerwerk, maar op een gegeven moment zal er een begroting gemaakt moeten worden. Bij het inkopen van extra installatie onderdelen zijn andere partijen betrokken. De groothandelaar in elektra kan een andere prijs berekenen dan de aannemer wenst te betalen. Het meerwerk is voor de aannemer een goede manier om zijn marge een beetje groter te maken.

Documenten lijken lastig, maar dat zijn ze niet.

Een goed gedocumenteerd bouwproject, dat betekend weinig meerwerk. Als u dus al in de ontwerpfase afspraken kunt maken over welke onderdelen gebruikt gaan worden betekend dat winst voor u als bouwheer.

De aannemer kan proberen van het meerwerk een winst post te maken door de prijzen op te drijven. Het gaat immers om werk dat gedaan moet worden, met onderdelen en materialen die u nodig hebt. Natuurlijk is klantenbinding voor een goede aannemer ook belangrijk, dus zal die geen misbruik willen maken van de situatie.

Maak altijd duidelijke, goede afspraken, op papier.

Maak dus ook voor het meerwerk goede afspraken. Dat wil zeggen afspraken op papier met vooraf bepaalde kosten. Dat betekend dat de aannemer minder winst zal maken op het meerwerk. Maak die afspraken via een advocaat, dan weet u zeker dat er geen extravagante winsten gemaakt worden over de rug van de bouwheer, het huis moet immers af.

Een advocaat die gespecialiseerd is in bouwprojecten brengt een stuk ervaring mee die u hard nodig hebt. Het gaat daarbij niet om het afhandelen van conflicten voor de rechtbank, het gaat om het voorkomen van conflicten. Ook voor het opmaken van snelle overeenkomsten over meerwerk en andere kleine extra klusjes is het beter een goede advocaat bij de hand te hebben.